Edmac Europe Logo


REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY

Společnost Edmac Europe NV zaručuje šestiměsíční záruční lhůtu na náhradní díly počínaje dnem (i) odeslání, nebo (ii) záruční lhůtu v délce trvání 1 000 hodin provozu na všechny náhradní díly kompresorů, na filtrovací prvky a maziva podle toho, která uplyne dříve. Náhradní díly společnosti Edmac splňují nebo překračují specifikace OEM. Tato záruka se omezuje na to, že společnost Edmac podle svého vlastního uvážení nahradí vadný díl nebo zákazníkovi vrátí kupní cenu. Pro uplatnění záruky na náhradní díly musí zákazník:

  • Postupovat podle reklamačního řádu společnosti Edmac;
  • Vrátit vadný díl(y) v souladu s reklamačním řádem společnosti Edmac k jeho kontrole spolu s důkazem o provozní době.

Záruka na náhradní díly se nevztahuje na nesprávné použití, zanedbání, poruchy systému (například: vzduchové kladivo), poškození při přepravě nebo na jakoukoli položku, která byla upravena, opravena nebo jinak změněna. Tato záruka je výhradní a nahrazuje všechny ostatní záruky nebo podmínky, písemné nebo ústní, vyjádřené nebo předpokládané, včetně mj. všech záruk či podmínek na obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel, kterých se tímto společnost zříká. Společnost není v žádném případě odpovědná za náhodné, následné nebo zvláštní škody, ztráty tržeb nebo jakékoli jiné škody, náklady nebo výdaje. Náprava výše popsaných nedostatků je pro zákazníka výhradním opravným prostředkem a považuje se za splnění veškerých povinností společnosti Edmac (včetně jakékoli odpovědnosti za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody) vyplývajících ze záruky, objektivní odpovědnosti, smlouvy, občanskoprávní deliktu, nedbalosti nebo jinak, pokud jde o kvalitu nebo jakoukoli vadu produktu nebo přidružených služeb poskytovaných nebo prováděných v souladu s tímto řádem.ZÁSADY VRACENÍ ZBOŽÍ A POSTUPY

Chcete-li vrátit náhradní díl, projděte si, prosím, níže uvedené zásady vracení zboží:

Díly výrobce původního zařízení:

   • Díl skladem ve společnosti Edmac: 30% poplatek za doplnění zásob;
   • Díl není skladem ve společnosti Edmac: Zboží není možné vrátit.

Alternativní díly Edmac:

   • 100% záruka na vrácení zboží;
   • 30% poplatek za doplnění zásob a administrativní poplatek.

Pokud chcete vrátit náhradní díl společnosti Edmac, postupujte, prosím, podle těchto kroků:

   1. Zašlete e-mail na adresu claims@edmac.eu s následujícími informacemi:

    - Edmac číslo položky
    - číslo objednávky Edmac (SO) nebo číslo zásilky (PS)

   2. Jakmile je váš požadavek na vrácení RMA (Return Material Authorization) zpracován, vydá Edmac dokument RMA s naším číslem RMA a zašle pokyny.
   3. Zašlete prosím položku zpět do Edmacu podle přijatých pokynů. Zákazník platí přepravné za vrácení zboží.
   4. Po přijetí a kontrole vrácené položky Edmac připsá na účet zákazníka, odešle náhradní náhradní díl nebo na kreditní kartu zákazníka minus 30% poplatek za doplnění (poplatek za doplnění se nevztahuje na schválené válečné nároky).
   5. Edmac může odmítnout vrácení zboží, pokud náhradní díl není vrácen ve vhodném stavu nebo nesplňuje záruční požadavky (nevztahuje se na záruční nároky).
   6. Edmac zašle e-mailem potvrzení o návratu s uvedením dispozice k návratu.


ZÁSADY STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Pokud chcete stornovat objednávku, kontaktujte, prosím, oddělení služeb zákazníkům. My pak ověříme, zda již sklad zahájil procesy přípravy vaší objednávky k odeslání. Storno objednávky je možné pouze před zahájením tohoto procesu a pouze u těchto dílů: Alternativní díly Edmac: lze stornovat.

Díly výrobce původního zařízení:

  • Díl skladem ve společnosti Edmac: lze stornovat;
  • Díl není skladem ve společnosti Edmac: nelze stornovat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY

Společnost Edmac Europe NV zaručuje šestiměsíční záruční lhůtu na náhradní díly počínaje dnem (i) odeslání, nebo (ii) záruční lhůtu v délce trvání 1 000 hodin provozu na všechny náhradní díly kompresorů, na filtrovací prvky a maziva podle toho, která uplyne dříve. Náhradní díly společnosti Edmac splňují nebo překračují specifikace OEM. Tato záruka se omezuje na to, že společnost Edmac podle svého vlastního uvážení nahradí vadný díl nebo zákazníkovi vrátí kupní cenu. Pro uplatnění záruky na náhradní díly musí zákazník:

 • Postupovat podle reklamačního řádu společnosti Edmac;
 • Vrátit vadný díl(y) v souladu s reklamačním řádem společnosti Edmac k jeho kontrole spolu s důkazem o provozní době

Záruka na náhradní díly se nevztahuje na nesprávné použití, zanedbání, poruchy systému (například: vzduchové kladivo), poškození při přepravě nebo na jakoukoli položku, která byla upravena, opravena nebo jinak změněna. Tato záruka je výhradní a nahrazuje všechny ostatní záruky nebo podmínky, písemné nebo ústní, vyjádřené nebo předpokládané, včetně mj. všech záruk či podmínek na obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel, kterých se tímto společnost zříká. Společnost není v žádném případě odpovědná za náhodné, následné nebo zvláštní škody, ztráty tržeb nebo jakékoli jiné škody, náklady nebo výdaje. Náprava výše popsaných nedostatků je pro zákazníka výhradním opravným prostředkem a považuje se za splnění veškerých povinností společnosti Edmac (včetně jakékoli odpovědnosti za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody) vyplývajících ze záruky, objektivní odpovědnosti, smlouvy, občanskoprávní deliktu, nedbalosti nebo jinak, pokud jde o kvalitu nebo jakoukoli vadu produktu nebo přidružených služeb poskytovaných nebo prováděných v souladu s tímto řádem.

ZÁSADY VRACENÍ ZBOŽÍ A POSTUPY

Chcete-li vrátit náhradní díl, projděte si, prosím, níže uvedené zásady vracení zboží:


Originální výrobce zařízení a Edmac náhradní díly:

 • Díl skladem ve společnosti Edmac: 30% poplatek za doplnění zásob;
 • Díl není skladem ve společnosti Edmac: Zboží není možné vrátit.

Pokud chcete vrátit náhradní díl společnosti Edmac, postupujte, prosím, podle těchto kroků:

 1. Zašlete e-mail na adresu claims@edmac.eu s následujícími informacemi:

  - Edmac číslo položky
  - číslo objednávky Edmac (SO) nebo číslo zásilky (PS)

 2. Jakmile je váš požadavek na vrácení RMA (Return Material Authorization) zpracován, vydá Edmac dokument RMA s naším číslem RMA a zašle pokyny. Za vrácení položek, které nejsou uvedeny v RMA, vám nebude připsán kredit.
 3. Zašlete prosím položku zpět do Edmacu podle přijatých pokynů. Zákazník platí přepravné za vrácení zboží.
 4. Po přijetí a kontrole vrácené položky Edmac připsá na účet zákazníka, odešle náhradní náhradní díl nebo na kreditní kartu zákazníka minus 30% poplatek za doplnění (poplatek za doplnění se nevztahuje na schválené válečné nároky).
 5. Edmac může odmítnout vrácení zboží, pokud náhradní díl není vrácen ve vhodném stavu nebo nesplňuje záruční požadavky (nevztahuje se na záruční nároky).
 6. Edmac zašle e-mailem potvrzení o návratu s uvedením dispozice k návratu.

ZÁSADY STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Pokud chcete stornovat objednávku, kontaktujte, prosím, oddělení služeb zákazníkům. My pak ověříme, zda již sklad zahájil procesy přípravy vaší objednávky k odeslání. Storno objednávky je možné pouze před zahájením tohoto procesu a pouze u těchto dílů:

Alternativní díly Edmac:

 • Díl skladem ve společnosti Edmac: lze stornovat;
 • Díl není skladem ve společnosti Edmac: nelze stornovat.

Díly výrobce původního zařízení:

 • Díl skladem ve společnosti Edmac: lze stornovat;
 • Díl není skladem ve společnosti Edmac: nelze stornovat.

Copyright © 2022 - Edmac Europe - All rights reserved.
is added to your shopping cart
Product has been removed from your shopping cart
All items are added to your shopping cart.